PROJECTS_CUSTOMERS

Mia resort & Spa

Cam Ranh _ Khánh Hoà

Amiana Resort , Nha Trang

Nha Trang _ Khánh Hoà

An Lam villa resort & spa

Ninh Vân Bay _ Nha Trang _ Khánh Hoà

FEARTURE PRODUCTS

www.gardensupply.vn

500,000

CÂY LIM XẸT

800,000

CÂY GIÁNG HƯƠNG

800,000

BÀNG ĐÀI LOAN

3,500,000

SỨ TRẮNG LÁ TRÒN

2,800,000

CÂY THA LA (Sa La Song thọ)

200,000

CÂY BÀNG SINGAPORE

25,000

CHẬU CÂY SỐNG ĐỜI MINI

PARTNERS