Mia resort & Spa

Chủ đầu tư: Vinacapital Fund Thời gian thực hiện: Tình trạng: Địa chỉ: Cam Ranh _ Khánh Hoà

Ẩn mình trong đèo giữa sân bay Cam Ranh và Nha Trang , trên các sườn núi bao quanh và các vùng nước biển xanh nguyên sơ......

DỰ ÁN KHÁC

Mia resort & Spa Cam Ranh _ Khánh Hoà
Amiana Resort , Nha Trang Nha Trang _ Khánh Hoà
An Lam villa resort & spa Ninh Vân Bay _ Nha Trang _ Khánh Hoà
Garden villa view Việt Nam