CÂY SỨ THÁI CỔ THỤ

Các hình này cây sứ sống trong môi trường tự nhiên thuộc đảo Socotra, cộng hòa Yemen.

Vỏ cây sứ

Tiếp theo

  

 


| 
|


tiếp ...

Để ý lá các cây sứ nó cong lại

 

|
Còn đây là hàng xóm của cây sứ ...

TIN TỨC LIÊN QUAN