RESORT & SPA GARDEN

RESORT & SPA GARDEN

 

 

Thiết kế của Thế Giới Sân Vườn sẽ dựa trên sự hài hoà với bối cảnh , tính thực tế ứng dụng của khu vườn với các vật liệu , quần thể động thực vật  địa phương .Chúng tôi không mang tính áp đặt trong thiết kế , bởi vì tự nhiên có những vẽ đẹp cần tôn trọng , bên cạnh đó chúng tôi sẽ tăng cường phát huy , kết nối nét đẹp của thực địa để nhằm mang lại môt cảm giác đặc trưng cho khu vườn của riêng bạn …….

 

TIN TỨC LIÊN QUAN