Tillandsia Nguyên Gia

Price: Status: Còn hàng
Quantity:

 


Nguyên Gia cung cấp các chủng loại cây không khí và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc.
1.

2.

RELATED PRODUCTS

Kỹ thuật nhân giống cây

Cây không khí ra hoa

GOOD SOIL

Lưới chắn côn trùng