Vườn nhà phố _ Vườn rau sân thượng

Chủ đầu tư: Thời gian thực hiện: Tháng 11/2014 Tình trạng: Hoàn thành Địa chỉ: Đường Phạm Văn Hai

DỰ ÁN KHÁC

Mia resort & Spa Cam Ranh _ Khánh Hoà
Amiana Resort , Nha Trang Nha Trang _ Khánh Hoà
An Lam villa resort & spa Ninh Vân Bay _ Nha Trang _ Khánh Hoà
Garden villa view Việt Nam