Vườn nhà phố _ Vườn rau sân thượng

Investor: Time for finished: Tháng 11/2014 Status: Hoàn thành Your address: Đường Phạm Văn Hai

OTHER PROJECTS

Mia resort & Spa Cam Ranh _ Khánh Hoà
Amiana Resort , Nha Trang Nha Trang _ Khánh Hoà
An Lam villa resort & spa Ninh Vân Bay _ Nha Trang _ Khánh Hoà
Garden villa view Việt Nam