Những góc ảnh tuyệt đẹp về Sài Gòn xưa và nay

Những bức ảnh này đều được thực hiện bằng kỹ thuật ghép, mang đến cho độc giả một cái nhìn toàn diện về thành phố mang tên Bác sau 37 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Những góc ảnh tuyệt đẹp về Sài Gòn xưa và nayPhóng to
Trụ sở UBND TP. Hồ Chí Minh trước năm 1975 và nay.
Những góc ảnh tuyệt đẹp về Sài Gòn xưa và nay
Bến cảng Nhà Rồng năm 1908 và nay.
Những góc ảnh tuyệt đẹp về Sài Gòn xưa và nay
Dinh Thống Nhất và dinh Độc Lập trước khi bị ném bom ngày 27/2/1962.
Những góc ảnh tuyệt đẹp về Sài Gòn xưa và nay
Dinh Thống Nhất nay và dinh Độc Lập trước năm 1975.
Những góc ảnh tuyệt đẹp về Sài Gòn xưa và nay
Những góc ảnh tuyệt đẹp về Sài Gòn xưa và nay
Nhà thờ Đức Bà ngày nay đặt lên nền ảnh nhà thờ Đức Bà trước năm 1975.
Những góc ảnh tuyệt đẹp về Sài Gòn xưa và nay
Bưu điện trung tâm xưa và nay.
Những góc ảnh tuyệt đẹp về Sài Gòn xưa và nay
Những góc ảnh tuyệt đẹp về Sài Gòn xưa và nay
Chợ Bến Thành thời Pháp thuộc và hôm nay.
Những góc ảnh tuyệt đẹp về Sài Gòn xưa và nay
Chợ Bến Thành trước năm 1975 và ngày nay.
Những góc ảnh tuyệt đẹp về Sài Gòn xưa và nay
Sân bay Tân Sơn Nhất trước 1975 và hôm nay.
Những góc ảnh tuyệt đẹp về Sài Gòn xưa và nay
Một góc đường Hàm Nghi.
Những góc ảnh tuyệt đẹp về Sài Gòn xưa và nay
Khách sạn Caravell trước 1975 và hôm nay.
Những góc ảnh tuyệt đẹp về Sài Gòn xưa và nay
Thương xá Tax ngày nay và thương xá Chaner.
Những góc ảnh tuyệt đẹp về Sài Gòn xưa và nay
Khách sạn Majestic.

TIN TỨC LIÊN QUAN