TIỀN ĐỒNG ĐỂ TRỪ GIẢI HUNG THẦN

 

 

 

Tiền đồng thuộc kim có thể trút đi khí thổ của Nhị Hắc và Ngũ Hoàng .nhất định phải dùng tiền Càng Long nhưng không dùng tiền cổ thật mà có thể dùng tiền được mô phỏng theo tiền Càng Long , bởi vì chất đồng trong đồng tiền cổ đã bị ăn mòn .Còn đồng tiền mô phỏng tiền cổ thì được đúc bằng chất đồng mới ,chất kim tương đối cao .

Tiền Càng Long tương đối thích hợp làm công cụ phong thủy ,bởi vì về mặt ‘chất,số hình;điều phù hợp với yêu cầu của phong thủy .Tổ thành ngũ xích có nghĩa là lấy tiền đồng của năm vị hoàng có thể dùng dây vàng đẻ xâu các đồng tiền cổ với nhau , nhất thiết phải tránh dùng dây màu đỏ vì màu đỏ thuộc mệnh hỏa ,hỏa có thể khắc kim.

TIN TỨC LIÊN QUAN